Rett mann på rett plass!

  • Rekruttering og bemanning
  • Rekruttering og bemanning
  • Rekruttering og bemanning
  • Rekruttering og bemanning

Bemanning og rekruttering

En medabeider har flere sider enn det faglige. Vi legger meget stor vekt på å finne personer som også sosialt passer inn i miljøet på den aktuelle arbeidsplassen. Vår brede kompetanse og erfaring gjør at vi lykkes med dette!

Personaltjenester er en smidig partner innenfor bemanning. Vi vil raskt ta tak i ditt behov, og følge opp både våre kunder og våre vikarer gjennom hele avtaleperioden.

Personaltjenester Telemark AS er medlem av NHO Handel og Service og registrert leverandør i StartBANK .

Personaltjenester Telemark AS har flyttet til Skien: Klostergata 33, 3732 Skien

 

 

 

Logo